Wybór komornika sądowego | Akty prawne związane z egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych | | Komornicze kancelarie | Giełda długów
 

Komornik Krotoszyn | Kanacelaria Komornicza w Krotoszynie | Licytacje

komornik - komornik sądowy
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym , powoływanym na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości. Komornik działa przy sądzie rejonowym, przy którym został ustanowiony choć zgodnie z aktualną Ustawą o Komornikach Sądowych i Egzekucji za wyjątkiem spraw o egzekucji z nieruchomości może on przyjmować również sprawy spoza rejonu działania tego sądu. Wybór komornika należy dziś do wierzyciela. Komornik co do zasady zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć sądowych o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik może wykonywać również inne czynności zlecone mu na podstawie odrębnych przepisów.Do czynności takich, wykonywanych przez komornika należą: przeprowadzenie spisu inwentarza i sporządzenie na zarządzenie sądu lub prokuratora protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.
Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Komornik Sądowy w Krotoszynie
Licytacje komornicze w Polsce: Komornik Krotoszyn


Informacji o licytacjach dostarcza Dziennik E-komornik

Licytacja Ruchomości miejsce Jabłonowo, data licytacji 28.10.2014 , kategoria Maszyny i urządzenia

Licytacja Ruchomości miejsce Wałcz, data licytacji 28.10.2014 , kategoria Samochody ciężarowe

Licytacja Ruchomości miejsce Stęszew, data licytacji 2014-10-14 , kategoria Samochody osobowe

Licytacja Nieruchomości miejsce Warszawa, data licytacji 05-11-2014 , kategoria Mieszkania

Licytacja Ruchomości miejsce Korary, data licytacji 25-09-2014 , kategoria Samochody osobowe