Wybór komornika sądowego | Akty prawne związane z egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych | | Komornicze kancelarie | Giełda długów
 

Komornik Krotoszyn | Kanacelaria Komornicza w Krotoszynie | Licytacje

komornik - komornik sądowy
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym , powoływanym na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości. Komornik działa przy sądzie rejonowym, przy którym został ustanowiony choć zgodnie z aktualną Ustawą o Komornikach Sądowych i Egzekucji za wyjątkiem spraw o egzekucji z nieruchomości może on przyjmować również sprawy spoza rejonu działania tego sądu. Wybór komornika należy dziś do wierzyciela. Komornik co do zasady zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć sądowych o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik może wykonywać również inne czynności zlecone mu na podstawie odrębnych przepisów.Do czynności takich, wykonywanych przez komornika należą: przeprowadzenie spisu inwentarza i sporządzenie na zarządzenie sądu lub prokuratora protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.
Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Komornik Sądowy w Krotoszynie
Licytacje komornicze w Polsce: Komornik Krotoszyn


Informacji o licytacjach dostarcza Dziennik E-komornik

Licytacja Ruchomości miejsce Rusinowo, data licytacji 24.03.2016 , kategoria Sprzęt RTV AGD

Licytacja Ruchomości miejsce Zalesie, data licytacji 2016-02-19 , kategoria Pozostałe pojazdy

Licytacja Ruchomości miejsce Franciszkowo, data licytacji 2016-02-18 , kategoria Pozostałe ruchomości

Licytacja Nieruchomości miejsce Złotów, data licytacji 2016-03-02 , kategoria Budynki mieszkalne

Licytacja Nieruchomości miejsce Złotów, data licytacji 2016-03-02 , kategoria Pozostałe nieruchomości